ચોફાળ ઓઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોફાળ ઓઢવો

  • 1

    પોક મૂકીને રોવું.

  • 2

    દેવાળું કાઢવું; પાયમાલ થઈ જવું.