ચોબાજુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોબાજુ

અવ્યય

  • 1

    ચોપાસ; ચારે બાજુ.

મૂળ

ચો=ચાર+બાજુ

ચોબાજૂ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોબાજૂ

અવ્યય

  • 1

    ચોપાસ; ચારે બાજુ.

મૂળ

ચો=ચાર+બાજુ