ગુજરાતી

માં ચોબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોબાજુ1ચોબાજૂ2

ચોબાજુ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ચોપાસ; ચારે બાજુ.

મૂળ

ચો=ચાર+બાજુ

ગુજરાતી

માં ચોબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોબાજુ1ચોબાજૂ2

ચોબાજૂ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ચોપાસ; ચારે બાજુ.

મૂળ

ચો=ચાર+બાજુ