ગુજરાતી

માં ચોમુખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોમુખ1ચોમુખું2

ચોમુખ1

વિશેષણ

  • 1

    ચાર મોં, બારણાં કે બાજુઓવાળું.

મૂળ

ચો=ચાર+મુખ

ગુજરાતી

માં ચોમુખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોમુખ1ચોમુખું2

ચોમુખું2

વિશેષણ

  • 1

    ચાર મોં, બારણાં કે બાજુઓવાળું.

મૂળ

ચો=ચાર+મુખ