ચોમુખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોમુખ

વિશેષણ

  • 1

    ચાર મોં, બારણાં કે બાજુઓવાળું.

મૂળ

ચો=ચાર+મુખ

ચોમુખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોમુખું

વિશેષણ

  • 1

    ચાર મોં, બારણાં કે બાજુઓવાળું.

મૂળ

ચો=ચાર+મુખ