ચોરદાનત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરદાનત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચોર જેવી ઝીણી છૂપી નજર.

  • 2

    લાક્ષણિક ખોટી દાનત; અપ્રમાણિકતા.