ગુજરાતી માં ચોરાણુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોરાણુ1ચોરાણુ2

ચોરાણું1

વિશેષણ

 • 1

  '૯૪ '.

મૂળ

सं. चतुर् +नवति; प्रा. चउणउइ

ગુજરાતી માં ચોરાણુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોરાણુ1ચોરાણુ2

ચોરાણુ2

વિશેષણ

 • 1

  '૯૪ '.

મૂળ

सं. चतुर् +नवति; प्रा. चउणउइ

વિશેષણ

 • 1

  નેવુ વત્તા ચાર.

ગુજરાતી માં ચોરાણુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોરાણુ1ચોરાણુ2

ચોરાણુ

પુંલિંગ

 • 1

  ચોરાણુંનો આંકડો કે સંખ્યા; '૯૪'.