ચોરાસી જમાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરાસી જમાડવી

  • 1

    બ્રાહ્મણોની બધી નાતોનું જમણ કરવું.