ચોરીનો માલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરીનો માલ

  • 1

    ચોરાયેલો માલ.