ગુજરાતી માં ચોળની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોળ1ચોળ2ચોળ3

ચોળું1

વિશેષણ

 • 1

  ચબાવલું.

ગુજરાતી માં ચોળની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોળ1ચોળ2ચોળ3

ચોળ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચોળાની સીંગ.

મૂળ

જુઓ ચોળા

ગુજરાતી માં ચોળની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોળ1ચોળ2ચોળ3

ચોળ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચોળવાની ક્રિયા.

મૂળ

'ચોળવું' ઉપરથી

ગુજરાતી માં ચોળની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોળ1ચોળ2ચોળ3

ચોળ

વિશેષણ

 • 1

  'રાતું' અને 'લાલ' સાથે 'ખૂબ' એ અર્થમાં.

મૂળ

જુઓ ચોલ=મજીઠ