ગુજરાતી માં ચોળીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોળી1ચોળી2ચોળી3

ચોળી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચોળાની સીંગ.

 • 2

  ચોળ સીંગ.

 • 3

  એક કઠોળ.

ગુજરાતી માં ચોળીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોળી1ચોળી2ચોળી3

ચોળી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચોળાની સીંગ.

ગુજરાતી માં ચોળીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોળી1ચોળી2ચોળી3

ચોળી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્ત્રીઓનો ટૂંકી બાંયનો કબજો.

મૂળ

सं. चोली