ચોળી પહેરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોળી પહેરવી

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક બાયલું થવું.