ગુજરાતી

માં ચોવીસાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોવીસા1ચોવીસા2ચોવીસા3

ચોવીસા1

પુંલિંગ બહુવયન​

 • 1

  ચોવીસના આંક; તેનો ઘડિયો.

ગુજરાતી

માં ચોવીસાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોવીસા1ચોવીસા2ચોવીસા3

ચોવીસા2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચોવીસ કડીઓ ધરાવતો એક કાવ્યપ્રકાર.

ગુજરાતી

માં ચોવીસાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોવીસા1ચોવીસા2ચોવીસા3

ચોવીસા3

પુંલિંગ

 • 1

  ૨૪x૧ થી ૨૪x૧૦ સુધીનો ઘડિયો.

બહુવયન​

 • 1

  ૨૪x૧ થી ૨૪x૧૦ સુધીનો ઘડિયો.