ગુજરાતી માં ચોસઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોસઠ1ચોસઠ2

ચોસઠ1

વિશેષણ

  • 1

    સાઠ વત્તા ચાર.

પુંલિંગ

  • 1

    ચોસઠનો આંકડો કે સંખ્યા; '૬૪'.

ગુજરાતી માં ચોસઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોસઠ1ચોસઠ2

ચોસઠ2

વિશેષણ

  • 1

    ' ૬૪ '.

મૂળ

सं. चतु:षष्ठि; प्रा. चउसट्ठि