ચૌદમું રતન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૌદમું રતન

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અમૃત.

 • 2

  લાક્ષણિક માર; દંડ.

ચૌદમું રત્ન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૌદમું રત્ન

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અમૃત.

 • 2

  લાક્ષણિક માર; દંડ.