ગુજરાતી

માં ચૌદમું રતનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૌદમું રતન1ચૌદમું રત્ન2

ચૌદમું રતન1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અમૃત.

 • 2

  લાક્ષણિક માર; દંડ.

ગુજરાતી

માં ચૌદમું રતનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૌદમું રતન1ચૌદમું રત્ન2

ચૌદમું રત્ન2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અમૃત.

 • 2

  લાક્ષણિક માર; દંડ.