ગુજરાતી

માં ની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છું1છૂ2છે3456

છું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'હોવું'નું પ્રથમ પુરુષ એકવચન (વ૰કા૰).

ગુજરાતી

માં ની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છું1છૂ2છે3456

છૂ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સરકી જવું-જતા રહેવું તે.

ગુજરાતી

માં ની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છું1છૂ2છે3456

છે3

 • 1

  'હોવું'નું ત્રી૰પું૰,વ૰કા૰નું રૂપ.

મૂળ

सं. अस् ના રૂપ ઉપરથી

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  રવાનુકારી કૂતરાને કોઈની પાછળ પડવા ઉશ્કેરવાનો-છુછકારવાનો ઉદ્ગાર.

ગુજરાતી

માં ની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છું1છૂ2છે3456

4

વિશેષણ

 • 1

  છનો આંકડો કે સંખ્યા; '૬'.

પુંલિંગ

 • 1

  છનો આંકડો કે સંખ્યા; '૬'.

મૂળ

सं. षट्, प्रा. छ

ગુજરાતી

માં ની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છું1છૂ2છે3456

5

પુંલિંગ

 • 1

  તાલુસ્થાની બીજો વ્યંજન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છું1છૂ2છે3456

6

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  'છિ', 'છટ' એવો તિરસ્કારવાચક ઉદ્ગાર.

મૂળ

સર૰ म. રવાનુકારી