છક્કે પંજે દોઢસો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છક્કે પંજે દોઢસો

  • 1

    પારકે પૈસે પરમાનંદ.