છુકછુકગાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છુકછુકગાડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (બાળભાષામાં) રેલગાડી.

  • 2

    તેની બાળ-રમત.