છેકો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેકો મારવો

  • 1

    છેકવું; લખેલું રદ કરવું.