ગુજરાતી

માં છખૂણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છખૂણ1છખૂણ2

છખૂણ1

વિશેષણ

  • 1

    છ ખૂણાવાળું; ષટ્કોણ.

ગુજરાતી

માં છખૂણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છખૂણ1છખૂણ2

છખૂણ2

વિશેષણ

  • 1

    છ ખૂણા કે બાજુવાળું (ષટ્કોણ).