છખૂણિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છખૂણિયું

વિશેષણ

  • 1

    છ ખૂણા કે બાજુવાળું (ષટ્કોણ).

છખૂણિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છખૂણિયું

વિશેષણ

  • 1

    છ ખૂણાવાળું; ષટ્કોણ.