ગુજરાતી

માં છગોલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છગોલ1છગોલું2

છગોલ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝાડની ટોચ.

ગુજરાતી

માં છગોલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છગોલ1છગોલું2

છગોલું2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છગાર; ટોચ (ચ.).