છછુંદર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છછુંદર

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઉંદરના જેવું એક પ્રાણી.

 • 2

  એક જાતનું દારૂખાનું.

મૂળ

सं. छछुदर; दे. छच्छुंदर

છછુંદર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છછુંદર

વિશેષણ

લાક્ષણિક
 • 1

  લાક્ષણિક અડપલાંખોર; તોફાની.

છછુંદરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છછુંદરું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઉંદરના જેવું એક પ્રાણી.

 • 2

  એક જાતનું દારૂખાનું.

મૂળ

सं. छछुदर; दे. छच्छुंदर

છછુંદરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છછુંદરું

વિશેષણ

લાક્ષણિક
 • 1

  લાક્ષણિક અડપલાંખોર; તોફાની.

છછૂંદર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છછૂંદર

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઉંદરના જેવું એક પ્રાણી.

 • 2

  એક જાતનું દારૂખાનું.

મૂળ

सं. छछुदर; दे. छच्छुंदर

છછૂંદર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છછૂંદર

વિશેષણ

લાક્ષણિક
 • 1

  લાક્ષણિક અડપલાંખોર; તોફાની.

છછૂંદરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છછૂંદરું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઉંદરના જેવું એક પ્રાણી.

 • 2

  એક જાતનું દારૂખાનું.

મૂળ

सं. छछुदर; दे. छच्छुंदर

છછૂંદરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છછૂંદરું

વિશેષણ

લાક્ષણિક
 • 1

  લાક્ષણિક અડપલાંખોર; તોફાની.