ગુજરાતી

માં છછુંદરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છછુંદર1છછુંદરું2છછૂંદર3છછૂંદરું4

છછુંદર1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઉંદરના જેવું એક પ્રાણી.

 • 2

  એક જાતનું દારૂખાનું.

ગુજરાતી

માં છછુંદરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છછુંદર1છછુંદરું2છછૂંદર3છછૂંદરું4

છછુંદરું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઉંદરના જેવું એક પ્રાણી.

 • 2

  એક જાતનું દારૂખાનું.

ગુજરાતી

માં છછુંદરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છછુંદર1છછુંદરું2છછૂંદર3છછૂંદરું4

છછૂંદર3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઉંદરના જેવું એક પ્રાણી.

 • 2

  એક જાતનું દારૂખાનું.

ગુજરાતી

માં છછુંદરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છછુંદર1છછુંદરું2છછૂંદર3છછૂંદરું4

છછૂંદરું4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઉંદરના જેવું એક પ્રાણી.

 • 2

  એક જાતનું દારૂખાનું.

વિશેષણ

લાક્ષણિક
 • 1

  લાક્ષણિક અડપલાંખોર; તોફાની.

મૂળ

सं. छछुदर; दे. छच्छुंदर

વિશેષણ

લાક્ષણિક
 • 1

  લાક્ષણિક અડપલાંખોર; તોફાની.

મૂળ

सं. छछुदर; दे. छच्छुंदर

વિશેષણ

લાક્ષણિક
 • 1

  લાક્ષણિક અડપલાંખોર; તોફાની.

મૂળ

सं. छछुदर; दे. छच्छुंदर

વિશેષણ

લાક્ષણિક
 • 1

  લાક્ષણિક અડપલાંખોર; તોફાની.

મૂળ

सं. छछुदर; दे. छच्छुंदर