છછુંદર છોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છછુંદર છોડવું

  • 1

    ગપ મારવી; ડિંગ હાંકવી.