છૂંછાં નીકળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂંછાં નીકળવાં

  • 1

    જીર્ણ થઈ થૂથા નીકળવા.