છુટકારો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છુટકારો થવો

  • 1

    પ્રસવ થવો.