ગુજરાતી

માં છૂટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છૂટી1છેટી2

છૂટી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છૂટી; રજા.

  • 2

    નવરાશ.

ગુજરાતી

માં છૂટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છૂટી1છેટી2

છેટી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાની પોતડી.