છૂટી ચાલે (ચાલવું) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂટી ચાલે (ચાલવું)

  • 1

    નિરંકુશપણે (વર્તવું).