છૂટ આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂટ આપવી

  • 1

    રજા કે સ્વતંત્રતા યા મોકળાશ આપવી.

  • 2

    પતંગની છૂટ આપવી.