છૂટે છેડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂટે છેડે

  • 1

    નિર્ભયપણે.

  • 2

    છડું-એકલું; સરસામાન વિના.