છેટું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેટું પડવું

  • 1

    અંતર વધવું.

  • 2

    મન જુદાં થવાં.