છેટું ભાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેટું ભાગવું

  • 1

    અંતર ઓછું કરવું.