છૂટે મોઢે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂટે મોઢે

  • 1

    મોંને રોકાયા વિના-જેમ બોલાય કે અવાજ કરાય તેમ.