છઠ્ઠીના લેખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છઠ્ઠીના લેખ

  • 1

    વિધાતાના લેખ; ભાવિ; નિર્માણ.