છેડતી શોધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડતી શોધવી

  • 1

    છિદ્ર શોધવું; પજવવાનો લાગ જોવો.