ગુજરાતી

માં છેડાગાંઠણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છેડાગાંઠણ1છેડાગાંઠણું2

છેડાગાંઠણ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વરકન્યાના છેડા ગાંઠવાનું વસ્ત્ર.

ગુજરાતી

માં છેડાગાંઠણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છેડાગાંઠણ1છેડાગાંઠણું2

છેડાગાંઠણું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વરકન્યાના છેડા ગાંઠવાનું વસ્ત્ર.