છડી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છડી નાખવું

  • 1

    મારવું; ઠોકવું.

  • 2

    ખૂબ પૈસા (છેતરીને) લેવા.