છેડો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો આવવો

  • 1

    પૂરું થવું.