છેડો છોડવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો છોડવવો

  • 1

    નિકાલ કરીને દૂર મૂકવું.