છેડો છોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો છોડવો

  • 1

    ફારગતી આપવી.