છેડો નાંખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો નાંખવો

  • 1

    નાતરું કે દિયરવટું કરવું.