છેડો પાથરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો પાથરવો

  • 1

    કાલાવાલા કરવા; વિનંતી કરવી.