છેડો ફાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો ફાડવો

  • 1

    છેડો છોડવો; તલાક આપવી.