છેડો માથે નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો માથે નાખવો

  • 1

    લાજ છોડવી; નિર્લજ્જ થવું.