છેડો સાધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો સાધવો

  • 1

    આશ્રય લેવો.