છેડો સાહવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો સાહવો

  • 1

    આશ્રય લેવો.