છેડે બાંધી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડે બાંધી જવું

  • 1

    સાથે પરલોકમાં લઈ જવું.