છતેડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છતેડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વહાણનો ઉપલો ખુલ્લો માળ; તૂતક.