છત્રીનો કાગડો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છત્રીનો કાગડો થવો

  • 1

    પવન ભરાઈને છત્રી ઊંધી થઈ જવી.