છત્ર ધરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છત્ર ધરવું

  • 1

    (રાજચિહ્ન તરીકે) છત્રને માથા ઉપર રાખવું-બીજાને ઓઢાડવું.