ગુજરાતી

માં છતવંતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છતવંત1છતવંતુ2

છતવંત1

વિશેષણ

 • 1

  છતવાળું; પુષ્કળ.

 • 2

  પૈસાદાર.

ગુજરાતી

માં છતવંતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છતવંત1છતવંતુ2

છતવંતુ2

વિશેષણ

 • 1

  છતવાળું; પુષ્કળ.

 • 2

  પૈસાદાર.