છતવંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છતવંત

વિશેષણ

 • 1

  છતવાળું; પુષ્કળ.

 • 2

  પૈસાદાર.

છતવંતુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છતવંતુ

વિશેષણ

 • 1

  છતવાળું; પુષ્કળ.

 • 2

  પૈસાદાર.