છત્તાપાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છત્તાપાટ

વિશેષણ

  • 1

    ચત્તુ; ચત્તુપાટ.